Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

श्रावण

सोबतीला श्रावण घेऊन,
भिजत आलीस दारात,
उनही आणले आहेस,
बांधून थोडे पदरात..

केस झटकतांना जणू तू,
सडा घातलास अंगणात,
दार उघडताच लगबगीने,
आलीस तू घरात..

पदरचे ऊन मग गजऱ्यात गुंफून,
माळलेस तू केसांत.
चिंब ओलेते रूप तुझे
साठवले मी डोळ्यात..

Sōbatīlā śrāvaṇa ghē'ūna,
bhijata ālīsa dārāta,
unahī āṇalē āhēsa,
bāndhūna thōḍē padarāta..

Kēsa jhaṭakatānnā jaṇū tū,
saḍā ghātalāsa aṅgaṇāta,
dāra ughaḍatāch lagabagīnē,
ālīsa tū gharāta..

Padarachē ūna maga gajaṟyāta gumphūna,
māḷalēsa tū kēsānta.
Chimba ōlētē rūpa tujhē
sāṭhavalē mī ḍōḷyāta..

Rough translation (non-poetic)

 

Drenched in the Shravan rains,

you come to my door,
oh, you also brought some sunshine,
wrapped under your saree’s padar (pallu),
As you flick your drenched hair,
you sprinkled my courtyard,
you got in the house quickly,
soon I opened the door.
You wove the sunshine into a gajra,
and put it in your hair.
I stare at your drenched beauty,
to store it in my eyes.

 


I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa. My current ranking is 7,525,709. I am trying to  Hope to improve on this. Hope you all enjoy my poems

Adi's Journal Alexa Rank 1st Sept 2017.JPG

Related Posts

8 thoughts on “श्रावण

Leave a Reply