बटा

This quatrain is about the beauty of flowy hair of love interest. ~~~ येती बटा भाळावरी लाटा जशा त्या सागरी खेचूनी मज ओढती नावेपरी त्या अंतरी

सूर

कधीकधी आठवण येते त्या बंदीशींची, त्या सुरांची ज्यात माझं मन पार बुडून गेलेलं असायचं.... There's a music everywhere, even in relationships. How? just read this poem. Hope you will enjoy it.

आठवण

आजची कविता वार्धक्याच्या वळणावरच्या प्रेमाची, विरहाची, आपुलकीची. तुम्हाला नक्की आवडेल. आवडली तर लाईक, कॉमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. Today's poem is about love, longing and affection at the last mile of life. Hope you will enjoy. Don't forget to like, comment and share if you enjoy the poem.

मुख़्तसरसी बात है…

मुख़्तसरसी बात है, तू जो सूनले तो मैं केह दु। तेरी होठोंकी लालिसे, और आँखोंकी गहराईपे, ना कोई नझ्म लिख दु, मुख़्तसरसी बात है... [Read more]

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑