सड़कके किनारे…

मई की भरी दोपहर में,
जब चलता हु उन तपती मैली सड़कोपर,
मनमे ख़याल आता है,
कई हस्तियाँ चली होंगी, उम्र से लम्बी इन सड़कोपर..

कई सपने चूर होक बिखरे होंगे,
इसकी धुंदलीसी गलियोंके हर मोड़ पर,
किसीने उम्मिदकी किरणका हात थामे,
यहिंसे मंझिलकी ओर कदम बढाया होगा.

किसी मजनूने हसी राज बांटे होगे,
इसी नुक्कड़पे अपने दोस्तोंसे,
तो कही दूर, सड़कके किनारे, धुल महकी होगी,
टपके हुए टूटे दिलके आंसूओंसे.

इन्ही गुजरी जिंदगियोंको छूता हुवा,
मै चल रहा हु, मई की भरी दोपहर में,
अपनी मंझिलकी ओर,
मेरे ज़िन्दगीके चंद लम्हें छोडकर इसी सड़कके किनारे…


Here’s recording of my recitation for you guys… Hope you all will enjoy…

 


I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

Continue Reading

भरू बांगड्या सयांनो

आला श्रावण संख्यांनो,
चला जाऊ बाजाराला,
साज शृंगार करूया,
मास सणांचा हा आला.

भरू बांगड्या सयांनो,
गर्द हिरव्या रंगात,
सौभाग्याचे हे लक्षण,
किणकिणते हातात.

बांधू कंकण मोतीये,
मन खुलेलं क्षणात.
वाटे आकाश चांदणे,
मी बांधले हातात.

या बांगड्या लाखेच्या,
मज घेऊ वाटतात,
फुलतील इंद्रज्योती,
तिच्या साऱ्या आरश्यांत.

काय काय भरू हाती
नाही ठरत मनात,
का होते माझे ऐसे,
दरवेळी श्रावणात?


Thank you Anupriya for such a wonderful suggestion of posting audio of my recitation, and see fortunately Saad Ahmed from “बैठक and beyond” has captured this recitation from our yesterday’s session at “Matoshree Ramabai Ambedkar Udyan, Pune” where I have explained a bit about the poem in Hindi too. Thank you, Saad.


I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

Continue Reading

मुख़्तसरसी बात है…

21894892_10154820910641056_1541307913_o

मुख़्तसरसी बात है,
तू जो सूनले तो मैं केह दु।

तेरी होठोंकी लालिसे,
और आँखोंकी गहराईपे,
ना कोई नझ्म लिख दु,
मुख़्तसरसी बात है…

चंद लम्होकी मुलाक़ाते,
बाकी बेचैन तनहाईकी
कोई गझल ना केह दु.
मुख़्तसरसी बात है…

तेरे आतेही बढ़ी धडकने
और सांस रुक गयी तो,
उसे रुबाई न बना दु,
मुख़्तसरसी बात है…

घुमाकर न अब करते हैं बात,
इश्क़का इजहार अब,
तू जो कहदे तो मै कर दू।
मुख़्तसरसी बात है,
तू जो सूनले तो मैं केह दु।


#LatePost Sorry guys, I missed the Monday post. Uploading this today.

I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

Continue Reading

आस

Heavy Rain
By Pridatko Oleksandr (Ukraine) [Public domain], via Wikimedia Commons
लागली ग आज पहा, धार पाऊस संतत,
तुला जमेना यायला, हीच मनी आहे खंत.

जर नाही तू सोबत, काय कामी हा एकांत
तुझ्या विना सखे माझे, नाही होत मन शांत,

संध्या उलटून जाते, मी एकाकी गर्तेत,
कशी काढावी कळेना, विरहाची सारी रात.

सैरभैर जीव झाला, वाटे कैद मी घरात,
तुझ्या भेटीचीच आस, फक्त आहे या मनात…


Transcript to roman script

Lāgalī ga āja pahā, dhāra pā'ūsa santata,
tulā jamēnā yāyalā, hīca manī āhē khanta.

Jara nāhī tū sōbata, kāya kāmī hā ēkānta
tujhyā vinā sakhē mājhē, nāhī hōta mana śānta,

sandhyā ulaṭūna jātē, mī ēkākī gartēta,
kaśī kāḍhāvī kaḷēnā, virahācī sārī rāta.

Sairabhaira jīva jhālā, vāṭē kaida mī gharāta,
tujhyā bhēṭīcīca āsa, phakta āhē yā manāta...

I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

Continue Reading

दूर सफरीला जावं

एका शांतशा संध्येला, मन मनात म्हणालं,
दूर क्षितिजाच्या पार, जरा सफारीला जावं.

वाऱ्यावर आला गंध, होते मन उल्हासित,
त्याचा माग ते काढत, पक्षी होऊन उडावं.

उंच झाडांच्या शेंड्याला, घरट्यात उतरावं,
खाली वाकून पाहता, सरितेने बोलवावं.

नदीसंगे जरा जावे, दरीतून वाहवत,
डोंगराच्या पाठी येता, पायवाटेवर यावं.

लाली आभाळा चढता, डोंगराच्या माथी जावं,
सूर्य अस्ताला जातांना, संगे निळाईला न्यावं.

सारीकडे आता बघा, मिट्ट काळोख दाटला,
दिवे लागण होताच, मन घरी परतावं.

 


Phonetic transcript

Ēkā shāntaśā sandhyēlā, mana manāta mhaṇālaṁ,
dūra kṣhitijāchyā pāra, jarā saphārīlā jāvaṁ.

Vāṟyāvara ālā gandha, hōtē mana ulhāsita,
tyāchā māga tē kāḍhata, pakṣī hō'ūna uḍāvaṁ.

Un̄cha jhāḍān̄chyā śhēṇḍyālā, gharaṭyāta utarāvaṁ,
khālī vākūna pāhatā, saritēnē bōlavāvaṁ.

Nadīsaṅgē jarā jāvē, darītūna vāhavata,
ḍōṅgarācyā pāṭhī yētā, pāyavāṭēvara yāvaṁ.

Lālī ābhāḷā caḍhatā, ḍōṅgarācyā māthī jāvaṁ,
sūrya astālā jātānnā, saṅgē niḷā'īlā n'yāvaṁ.

Sārīkaḍē ātā baghā, miṭṭa kāḷōkha dāṭalā,
divē lāgaṇa hōtāca, mana gharī paratāvaṁ.

 


Rough English translation

On a quiet evening, in mind's mind peeped a thought,
Away across the horizon, let's go to Safari.

the breeze brough a fragrance, and it was enchanting,
mind flew out with a bird, following the fragrance.

It landed in a nest, at a top of a tall tree,
and answered the call by river, when it looked down from tree.

it trevelled with the river, flowing through the valley,
when they reached behind the hill, it came out on a trail.

with the sky turning red, mind climbed the hill,
As Sun was setting, it took all the blue with it.

Now it's all dark around, nothing can be seen,
lights start to lit up, and mind comes back home.

I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

 

Continue Reading

हे सर्व कोठून येते? – A Book Review

WhatsApp Image 2017-09-08 at 12.33.53 AM

If you are aware of the contemporary Marathi theatre scene, then one name will be very familiar to you: Vijay Tendulkar. He was a fantastic playwright with many milestones in Marathi theatre like Ghashiram Kotwal, Gidhade and Sakharam Bainder which are recorded on his name. He had also written stories for some amazing films, such as Ardhasatya, Akrosh and Nishant. On the other hand, he had written many short and long articles, essays on various occasions. “हे सर्व कोठून येते?” is a compilation.

While talking about this book in its prologue, he said “After observing people for so many years, I feel labeling them is pointless. They are very complex, we can only scrape the surface of one’s personality. We have to accept that every person has a whole different life other than one we have experienced. We should not make judgments about the ‘other part’ of life. If we do, then it should be for our own musing.”

This book is all about people he met, interacted and worked with in his long span of a career as a journalist; an editor of various periodicals, a writer and during his work under Nehru Fellowship. He came across various politicians as a journalist and editor and he has tried to present them differently trying to put some light on their unique facet. He had taken the interview of ex-CM of Maharashtra Vasantrao Naik, ex-CM of Gujrat Chimanbhai Patel and J P Naik but in this book he has written elaborately about them and his experience of meeting them for an interview.

While working for Maratha, one of the old popular Marathi daily, he had witnessed a lot of different avatars of Pra. Ke. Atre, legendary writer, orator and owner of Maratha. He has been active in politics in those days and was famous for being blunt while putting his thoughts to words. He has dedicated some of the articles to his fellow writer, friends, and colleagues.

But the last two articles from the book are really different than others. They talk about death, murders and death penalty elaborately. These two articles have made me reschedule my today’s blog post for next week and write this review for you guys. I tell you, folks, I had never read anything so thought-provoking about somebody’s death or somebodies act of murdering another human. I wasn’t able to speak about anything for almost 15 minutes after I finished the book on this note. Guys, I recommend that you grab a copy of the book at least for these two articles. I know, it’s a Marathi book but you feel free to ask me anything if the language is a barrier for you, I will be very happy to help you in this matter.

My rating: – 4.5/5

Name of the book: हे सर्व कोठून येते?

Publisher: Rajhans Prakashan

Pages: 195

ISBN: 81-7434-317-2

ISBN13: 9788174343178

Grab your copy at

Or borrow from your library.


I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

 

Continue Reading