महासागराशी…

media-20180113

 

महासागराच्या फेसाळत्या किनारी,
तुझे पाय आले, निरव सांजवेळी,

खळाळून लाटा किनाऱ्यास येती ,
करा पाय ओले, तुजला खुणवती,

अनामिक का एक शंका वसावी,
भीती कोण एक मनाच्या तळाशी,

अचानक कधी एक उर्मी उठावी,
पायीचे जोड मागे उरावे किनारी,

क्षणी शांत व्हावी, दुविधा मनाची,
जुळे घट्ट मैत्री, महासागराशी

Continue Reading

हा मार्ग शोधतो मी…

textgram_1515906162

कित्येक वर्ष सरली, तुज दूर जाऊनीही,
का आज आठवांशी, निशस्त्र भांडतो मी..

का मोजले मला तू, दुजा कुणी म्हणुनी,
हा विद्ध जाहलेला, तक्रार मांडतो मी..

तू दूर लोटले का, मज आपुले म्हणुनी,
कोडे कसे सुटावे, हा मार्ग शोधतो मी…

Continue Reading

डावास नांव इश्क

WhatsApp Image 2017-10-23 at 10.08.00 AM.jpeg

 

डावास नांव इश्क, जो रंगात येत आहे,
जीवास माझिया मी, दाव्यास लावताहे.

ही खातरी मलाही, हरणार मीच आहे,
रुपास त्या भुलूनी, फासे फितूर आहे,

नजरेसमोर अजुनी, थोडे तिने असावे,
म्हणून खेळतो मी, जरी हारलोच आहे.

Continue Reading

भरू बांगड्या सयांनो

आला श्रावण संख्यांनो,
चला जाऊ बाजाराला,
साज शृंगार करूया,
मास सणांचा हा आला.

भरू बांगड्या सयांनो,
गर्द हिरव्या रंगात,
सौभाग्याचे हे लक्षण,
किणकिणते हातात.

बांधू कंकण मोतीये,
मन खुलेलं क्षणात.
वाटे आकाश चांदणे,
मी बांधले हातात.

या बांगड्या लाखेच्या,
मज घेऊ वाटतात,
फुलतील इंद्रज्योती,
तिच्या साऱ्या आरश्यांत.

काय काय भरू हाती
नाही ठरत मनात,
का होते माझे ऐसे,
दरवेळी श्रावणात?


Thank you Anupriya for such a wonderful suggestion of posting audio of my recitation, and see fortunately Saad Ahmed from “बैठक and beyond” has captured this recitation from our yesterday’s session at “Matoshree Ramabai Ambedkar Udyan, Pune” where I have explained a bit about the poem in Hindi too. Thank you, Saad.


I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

Continue Reading

दूर सफरीला जावं

एका शांतशा संध्येला, मन मनात म्हणालं,
दूर क्षितिजाच्या पार, जरा सफारीला जावं.

वाऱ्यावर आला गंध, होते मन उल्हासित,
त्याचा माग ते काढत, पक्षी होऊन उडावं.

उंच झाडांच्या शेंड्याला, घरट्यात उतरावं,
खाली वाकून पाहता, सरितेने बोलवावं.

नदीसंगे जरा जावे, दरीतून वाहवत,
डोंगराच्या पाठी येता, पायवाटेवर यावं.

लाली आभाळा चढता, डोंगराच्या माथी जावं,
सूर्य अस्ताला जातांना, संगे निळाईला न्यावं.

सारीकडे आता बघा, मिट्ट काळोख दाटला,
दिवे लागण होताच, मन घरी परतावं.

 


Phonetic transcript

Ēkā shāntaśā sandhyēlā, mana manāta mhaṇālaṁ,
dūra kṣhitijāchyā pāra, jarā saphārīlā jāvaṁ.

Vāṟyāvara ālā gandha, hōtē mana ulhāsita,
tyāchā māga tē kāḍhata, pakṣī hō'ūna uḍāvaṁ.

Un̄cha jhāḍān̄chyā śhēṇḍyālā, gharaṭyāta utarāvaṁ,
khālī vākūna pāhatā, saritēnē bōlavāvaṁ.

Nadīsaṅgē jarā jāvē, darītūna vāhavata,
ḍōṅgarācyā pāṭhī yētā, pāyavāṭēvara yāvaṁ.

Lālī ābhāḷā caḍhatā, ḍōṅgarācyā māthī jāvaṁ,
sūrya astālā jātānnā, saṅgē niḷā'īlā n'yāvaṁ.

Sārīkaḍē ātā baghā, miṭṭa kāḷōkha dāṭalā,
divē lāgaṇa hōtāca, mana gharī paratāvaṁ.

 


Rough English translation

On a quiet evening, in mind's mind peeped a thought,
Away across the horizon, let's go to Safari.

the breeze brough a fragrance, and it was enchanting,
mind flew out with a bird, following the fragrance.

It landed in a nest, at a top of a tall tree,
and answered the call by river, when it looked down from tree.

it trevelled with the river, flowing through the valley,
when they reached behind the hill, it came out on a trail.

with the sky turning red, mind climbed the hill,
As Sun was setting, it took all the blue with it.

Now it's all dark around, nothing can be seen,
lights start to lit up, and mind comes back home.

I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa and #BlogChatter

 

Continue Reading

श्रावण

सोबतीला श्रावण घेऊन,
भिजत आलीस दारात,
उनही आणले आहेस,
बांधून थोडे पदरात..

केस झटकतांना जणू तू,
सडा घातलास अंगणात,
दार उघडताच लगबगीने,
आलीस तू घरात..

पदरचे ऊन मग गजऱ्यात गुंफून,
माळलेस तू केसांत.
चिंब ओलेते रूप तुझे
साठवले मी डोळ्यात..

Sōbatīlā śrāvaṇa ghē'ūna,
bhijata ālīsa dārāta,
unahī āṇalē āhēsa,
bāndhūna thōḍē padarāta..

Kēsa jhaṭakatānnā jaṇū tū,
saḍā ghātalāsa aṅgaṇāta,
dāra ughaḍatāch lagabagīnē,
ālīsa tū gharāta..

Padarachē ūna maga gajaṟyāta gumphūna,
māḷalēsa tū kēsānta.
Chimba ōlētē rūpa tujhē
sāṭhavalē mī ḍōḷyāta..

Rough translation (non-poetic)

 

Drenched in the Shravan rains,

you come to my door,
oh, you also brought some sunshine,
wrapped under your saree’s padar (pallu),
As you flick your drenched hair,
you sprinkled my courtyard,
you got in the house quickly,
soon I opened the door.
You wove the sunshine into a gajra,
and put it in your hair.
I stare at your drenched beauty,
to store it in my eyes.

 


I am taking my Alexa Rank to the next level with #MyFriendAlexa. My current ranking is 7,525,709. I am trying to  Hope to improve on this. Hope you all enjoy my poems

Adi's Journal Alexa Rank 1st Sept 2017.JPG

Continue Reading