Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

नदीसाठी नादखुळा असलेल्या एका नदीष्टाची गोष्ट

आपण रोज नदीवर पोहायला जातो, गेलो नाही तर आपली तगमग होते. आपली नदीशी नाळ जोडलेली आहे म्हणजे नक्की काय? नदीबद्दल इतकी ओढ का आहे? नदीचे व आपले नक्की नाते काय, मनोज बोरगावकरांना पडलेल्या अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे कमाल पुस्तक.

गारूड देसाईंच्या “श्रीमान योगी”चं

आज वाचन प्रेरणा दिवस, मला वाचनाची पहिली प्रेरणा मिळाली ती देसाईंच्या “श्रीमान योगी” पुस्तकाने… त्याबद्दल आत्ताच थोडे लिहिले आहे. दिवसाच्या शेवटाकडे…

View More