फाटलेले आभाळ

BlogchatterBlogHop मध्ये मिळालेल्या Amidst the weeping rain, the hours refused to move या विषयासाठी सुचलेली कविता.

नदीसाठी नादखुळा असलेल्या एका नदीष्टाची गोष्ट

आपण रोज नदीवर पोहायला जातो, गेलो नाही तर आपली तगमग होते. आपली नदीशी नाळ जोडलेली आहे म्हणजे नक्की काय? नदीबद्दल इतकी ओढ का आहे? नदीचे…

या तळ्याच्या खोल गर्भी

मनात खोलवर भावनांचे कल्लोळ उसळत असतात, पण वर दिसतो तो शांत मुखवटा. अगदी या तळ्यासारखा. हिच भावना या कवितेतून आपल्यासमोर मांडतो आहे.

गारूड देसाईंच्या “श्रीमान योगी”चं

आज वाचन प्रेरणा दिवस, मला वाचनाची पहिली प्रेरणा मिळाली ती देसाईंच्या "श्रीमान योगी" पुस्तकाने... त्याबद्दल आत्ताच थोडे लिहिले आहे. दिवसाच्या शेवटाकडे...

एकटाच सागरतीरी: My experience of tranquility at the seashore

This poem is a part of 2022 desk calendar I curated with my friend Snehal Ekbote. Here, I have described how I experienced a tranquility…

ऋतुगान – a poem celebrating Marathi seasons

This short Marathi poem is celebrating 6 seasons of our year in Maharashtra, Starting from Vasant (Springs) to Shishir (Winters). Hope you will like it.…