वणवा

या वैशाख वणव्याची

नाही सोसत काहिली

काळ्या मेघांच्या छायेची

वाट साऱ्यांनी पाहिली.

वाट पाहून पाहून

पाणी डोळ्यांचे आटले.

निसर्गाचे चिडले मन

तेव्हा कुठे ते द्रवले.

Leave a Reply

%d bloggers like this: