वणवा

या वैशाख वणव्याची

नाही सोसत काहिली

काळ्या मेघांच्या छायेची

वाट साऱ्यांनी पाहिली.

वाट पाहून पाहून

पाणी डोळ्यांचे आटले.

निसर्गाचे चिडले मन

तेव्हा कुठे ते द्रवले.

You may also like

Leave a Reply