Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

वणवा

या वैशाख वणव्याची

नाही सोसत काहिली

काळ्या मेघांच्या छायेची

वाट साऱ्यांनी पाहिली.

वाट पाहून पाहून

पाणी डोळ्यांचे आटले.

निसर्गाचे चिडले मन

तेव्हा कुठे ते द्रवले.

Related Posts

पार
शुभ्र भीती

Leave a Reply

%d bloggers like this: