धृवाचा तारा

IMG_1465412744443

तो गेला, अगदी अचानक. तिच्या हाती सुकाणू तर आले, पण धृवाचां तारा मात्र निखळला होता.

Leave a Reply

%d bloggers like this: