Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

#अणूकथा

  सूर्य कलला, उन्हं उतरली. दिवसाच्या मजुरीचे पैसे हाती पडले, अन् तिच्या डोळ्यासमोर भरल्यापोटी झोपलेली कच्चीबच्ची आली…..

View More