वेडी आशा

कशी कळावी सखे तुजला
मौनाची ही भाषा,
माझ्या मनी उगीच दाटे
अनामिक वेडी आशा.

2 thoughts on “वेडी आशा

Leave a Reply

%d bloggers like this: