Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

“राजकारण”? नव्हे हे तर राज का रण….

  • राजकारणात सगळेच भ्रष्ट म्हणत म्हणत,

त्यांना सतत शिव्या घालतो,

सिग्नल तोडून पळताना पकडल्यावर,

हळूच एक नोट सरकवतो….

  • सगळे हिशोब चालतात इथे

कोणाचा किती टक्का यावर,

सत्यमूर्ती गांधीजी आपले,

निमूट हसतात नोटेवर…

  • आघाडीबरोबर पळता पळता,

कधी राज, कधी रण,

सामान्य मात्र भोगतोय,

आश्वासनांच “राजकारण”

  • एकाच जागी बसून जरा

आला बघा कंटाळा,

राग पक्षांतर गाऊन जरा

आजमावावा म्हणतो गळा…..

Related Posts

One thought on ““राजकारण”? नव्हे हे तर राज का रण….

Leave a Reply