Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

उसने क्षण..

भोवताली घोंगावतो सारा उदास एकांत,
 
तुझ्या गावाच्या दिशेने माझी नजर अखंड,
 
तुझ्याविना कोरडा सारा श्रावण महिना,
 
दोन क्षण उसने दे तुझ्या कुशीत साजणा….

Related Posts

बटा
मिलन

3 thoughts on “उसने क्षण..

Leave a Reply

%d bloggers like this: