उसने क्षण..

भोवताली घोंगावतो सारा उदास एकांत,
 
तुझ्या गावाच्या दिशेने माझी नजर अखंड,
 
तुझ्याविना कोरडा सारा श्रावण महिना,
 
दोन क्षण उसने दे तुझ्या कुशीत साजणा….

3 Comments Add yours

  1. Pratik Kale says:

    woah thats awesome masterpiece bro

  2. girija says:

    hummm.. mast ahe

  3. simply fantabulous….!!!

Leave a Reply