पाउस आणि तो,

पावसाची पहिली सर येताच आठवते तुझे हसू,,
जवळ तू नाहीस बघून डोळ्यात दाटतात आसू….

—-|||—-

बाहेर लागलीये पावसाची झड,
उसंत नाही कायम झरझर.
संध्येच्या या धुंद एकांतात,
मनात बरसतेय आठवांची सर.

—-|||—-

कुंद धुंद एकांत हा,
विरहाचा सोबती,
गुलाबी थंड वर अन,
एकटा मी एकांती.

—-|||—-

2 Comments

Leave a Reply