प्रतिबिंब

दुसऱ्याला दाखवताना
कधी त्यालाही वाटते,
माझेही प्रतिबिंब
कुणी मला दाखवावे.

2 Comments

Leave a Reply