किनारा

दूर अजुनी किनारा
ही ओढीची जलधारा
कसे जावे पैलतीरा
पाठ फिरावी हा वारा

त्या पैलतीरावरी
वाट साजण पाहतो.
त्या एका भेटीसाठी
सारा जीव तो झुरतो.

Leave a Reply

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

%d bloggers like this: