Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

किनारा

दूर अजुनी किनारा
ही ओढीची जलधारा
कसे जावे पैलतीरा
पाठ फिरावी हा वारा

त्या पैलतीरावरी
वाट साजण पाहतो.
त्या एका भेटीसाठी
सारा जीव तो झुरतो.

Related Posts

Leave a Reply