मुग्ध

ओठांवरती हसू तुझिया,
नयनांमधुनी सोडशी बाण,
वाऱ्यावरती केस नाचती,
बघता तुजला नुरते भान….

One thought on “मुग्ध

Leave a Reply

%d bloggers like this: