मुग्ध

ओठांवरती हसू तुझिया,
नयनांमधुनी सोडशी बाण,
वाऱ्यावरती केस नाचती,
बघता तुजला नुरते भान….

One Comment Add yours

  1. purva says:

    kya baat hai………… masta jamalay…..

Leave a Reply