नाते जुळले मैत्रीचे
चुकूनही विटत नाही
मउसुत धागे रेशमाचे
घट्ट वीण सुटत नाही.

Leave a Reply