Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

एकच प्रश्न

आहे सभोवताली
शब्दांत खंड नाही
हृदयात भावनांना
जागा पुरेशी नाही

प्रेमास ना तुटवडा
जगण्यास बंदी नाही
आहेच प्रश्न हा की
तू सोबतीस नाही…
~~~
आदित्य साठे
०५-०८-२०२१

This post is a part of the Blogchatter Half Marathon. Read my earlier story here.

Related Posts

One thought on “एकच प्रश्न

  1. सोबत नाही तरी काय झालं? प्रेमात त्यामुळे अजिबात खंड पडत नाही.

Leave a Reply