Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

पाउस आणि तो,

पावसाची पहिली सर येताच आठवते तुझे हसू,, जवळ तू नाहीस बघून डोळ्यात दाटतात आसू…. —-|||—- बाहेर लागलीये पावसाची झड, उसंत नाही कायम झरझर. संध्येच्या या

View More