Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

सये डोळ्यांमध्ये तुझ्या,
खोल गहिरा गं भाव,
खोल डोहात त्यांच्या,
वाटे बुडून राहावं.

Related Posts

Leave a Reply