Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

हसू आणि आसू

त्या दिवशी दुरवर

एकटाच फिरताना,

सागरावरून येणारा

गार वर पिताना,

ओठी होते हसू तुझी

आठवण काढताना,

नयनी मात्र आसू

हा विरह सोसताना…

Related Posts

पार
शुभ्र भीती

One thought on “हसू आणि आसू

Leave a Reply

%d bloggers like this: