हसू आणि आसू

त्या दिवशी दुरवर

एकटाच फिरताना,

सागरावरून येणारा

गार वर पिताना,

ओठी होते हसू तुझी

आठवण काढताना,

नयनी मात्र आसू

हा विरह सोसताना…

One thought on “हसू आणि आसू

Add yours

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: