मनाची सफर

एका शांतशा संध्येला, मन मनात म्हणालं,
दूर क्षितिजाच्या पार, जरा सफारीला जावं.

Leave a Reply

%d bloggers like this: