मी रमलो…

Hey guys, here’s the complete poem of which you saw a teaser on Instagram last week.
#Lovepoem by Adi @ Adi’s Journal

तुज विचारायचे होते…

का आठव येतो आज, मन भावुक माझे होते, तव नाजूक गंधकुपिला, भूतात दडवले होते, का आज माझिया मनीचे, अस्वस्थ पाखरू होते, जणू पुनःपुन्हा भटकून, काहीसे शोधत होते, का कळले नाही मजला, तुजपाशी उत्तर होते, ओठांत अडकले माझ्या, जे विचारायचे होते, जर पुन्हा झाली भेट, तुज विचारायचे होते का आज मनाने तुही, तहानला चातक होते…

बुढ़ापा

A Hindi poem about an old home which is dilapidated. #poetrylove

हर रोज़ सुबह जब मैं मेरे कमरेकी खिड़की खोलता हूँ,
तो यही एक सवाल हमेशा होता है।
के ये कौन है जो एक आंखसे हमेशा मुझको तांकते है।

मुख़्तसरसी बात है…

मुख़्तसरसी बात है,
तू जो सूनले तो मैं केह दु।

तेरी होठोंकी लालिसे,
और आँखोंकी गहराईपे,
ना कोई नझ्म लिख दु,
मुख़्तसरसी बात है…
[Read more]

दूर सफरीला जावं

एका शांतशा संध्येला, मन मनात म्हणालं, दूर क्षितिजाच्या पार, जरा सफारीला जावं. वाऱ्यावर आला गंध, होते मन उल्हासित, त्याचा माग ते काढत, पक्षी होऊन उडावं. उंच झाडांच्या शेंड्याला, घरट्यात उतरावं, खाली वाकून पाहता, सरितेने बोलवावं. नदीसंगे जरा जावे, दरीतून वाहवत, डोंगराच्या पाठी येता, पायवाटेवर यावं. लाली आभाळा चढता, डोंगराच्या माथी जावं, सूर्य अस्ताला जातांना, संगे…

Story about him, about her

This is the story about him, about her They found solace with life, running faster. They walked down to the park .., On the busiest street of New York! It was the starry night and a clear sky They laid on the grass without being coy! Air was dry, and breeze was cold, Hours just…

Deep down in a ditch

Deep down there, Between those two memories, That’s your place, Do you see it? Look closely, how cute is that little dimple on your cheek, Do you know, your smile gave it? Your precious specs, curtained those beautiful eyes behind, Trying not to give what’s on your mind, Do you think they succeed in it?…

अज्ञातसफर

तांबडं फटफटायच्याही आधी, मी निघालो आहे, पायाखालची वाट सोडून, सरावाचा रस्ता मोडून. धुक्याची चादर ओढलेल्या किंचित अंधाऱ्या गल्ल्या, ओढतायत मला, हाक मारतायत खुणावून. माझीही पावलं आपोआपच वळली, उत्सुकतेने, मनातल्या साऱ्या शंका खोडून. नुकतीच उगवतीला केशरी किनार आली, अन आभाळभर पसरली, अंधाराला चिरून. अज्ञाताचे पडदे बाजूला सारत त्या गल्ल्या फिरत होतो, बहुदा, मुळ मानवी स्वभावाला धरून….

एकांतात मी तुला बघायचो, एकटक तिच्याकडे बघताना, ऐकू यायची ती धडधड, घालमेल मनाची वाढताना, वाचले मी डोळ्यातले भाव, ओठांवर येऊन अडकताना. अनुभवलंय मूकपणे मी, अबोल्यातून नातं घडतांना, सांगणार कसं तुला हे सारं, या आरशाला आवाज नसताना……

डाव बुद्धिबळाचा

बघितला तुझा व्यूह, निरखून दिशा दाही. पटावरच्या काळ्या घरी तू सूर्य घातलास, याचे सारे मोहोरे मारले, मनाशीच म्हटलास. पटदिशी दिवा लावून, माझ्यापुरता उजेड केला पायाखालचा रस्ता माझ्या, उजळून सोपा केला. लगेच हाती प्रलय घेऊन, केलीस पुढची खेळी, मनूच्या नावेत बसून निसटला बघ तुझा बळी. तुच्छ कटाक्ष टाकलास, कालचक्र माझ्यावर सोडून, काळालाच मोडूनतोडून मी क्षण क्षण…