Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

मिलन

शुभ्र उन्हाचे तुजला कोंदण,
रात्र काजळी माझे मी पण,
तिन्हीसांजेच्या भगव्या रंगी,
तुझे नी माझे झाले मिलन….

Related Posts

Leave a Reply