मिलन

शुभ्र उन्हाचे तुजला कोंदण,
रात्र काजळी माझे मी पण,
तिन्हीसांजेच्या भगव्या रंगी,
तुझे नी माझे झाले मिलन….

Leave a Reply

%d bloggers like this: