मनाचं कोडं

न सुटणार गहन कोडं असतं आपलं मन. खरच कुणी सांगेल का काय असतं मन? विचारांचं दळण दळणार जातं म्हणजे मन? की गहिऱ्या डोहासारखं शांत निश्चल…

यादे

जब कोई निकल पडे उस मकाम कि ओर; जहांसे नाही कोई राह वापसी कि ओर. छोड जाता है पीचे सिर्फ दो चीजे; आंखो मी आसू…

लब्बाड ढगा

का रे लब्बाड ढगा, असं का तू करतोस? उन्हात काळवांडलास म्हणून का रे लपतोस?? असं किती लपशील पटक्कन ये ना.. तुझ्याकडच गोड गोड पाणी, मला…