Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

दुरावा

हा दुरावा का असतो प्रत्येक प्रेमात? पण एक न्याराच सुख असतं त्यात. प्रेमात बऱ्याचदा हाच सोबत असतो, दोघांना बेटा सदा वेडावत असतो. वाकोल्या बघून दोघं

मनाचं कोडं

न सुटणार गहन कोडं असतं आपलं मन. खरच कुणी सांगेल का काय असतं मन? विचारांचं दळण दळणार जातं म्हणजे मन? की गहिऱ्या डोहासारखं शांत निश्चल

यादे

जब कोई निकल पडे उस मकाम कि ओर; जहांसे नाही कोई राह वापसी कि ओर. छोड जाता है पीचे सिर्फ दो चीजे; आंखो मी आसू

लब्बाड ढगा

का रे लब्बाड ढगा, असं का तू करतोस? उन्हात काळवांडलास म्हणून का रे लपतोस?? असं किती लपशील पटक्कन ये ना.. तुझ्याकडच गोड गोड पाणी, मला

View More