Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

मनाचा प्रवास….

वाहत जात मन विचारांच्या प्रवाहात…
हळूच कधी मागे येतं प्रवाहाच्या विरोधात…
गुंतत बुडत विचारात, जात राहतं दूरवर …
मधेच हात मारून मागे येतं जेव्हा येतं भानावर…

Related Posts

7 thoughts on “मनाचा प्रवास….

Leave a Reply