ठरलेच होते…

PicsArt_03-27-12.05.27.jpg

वेगळे हे चालणे ठरलेच होते
आपले हे वागणे ठरलेच होते

केवढी ही शांतता दोघांमध्ये या
अंतराचे वाढणे ठरलेच होते

जाहली लाही किती ही अंग अंगी
रात सारी जागणे ठरलेच होते

काय सांगू मी कहाणी आज माझी
शेवटी मी हारणे ठरलेच होते

चालली होती विजांची तानबाजी
ती समेवर थांबणे ठरलेच होते

ठेवला विश्वास मी बोलांवरी त्या
तो मला मग टाळणे ठरलेच होते

2 thoughts on “ठरलेच होते…

Add yours

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

%d bloggers like this: