डाव बुद्धिबळाचा

बघितला तुझा व्यूह, निरखून दिशा दाही. पटावरच्या काळ्या घरी तू सूर्य घातलास, याचे सारे मोहोरे मारले, मनाशीच म्हटलास. पटदिशी दिवा लावून, माझ्यापुरता उजेड केला पायाखालचा रस्ता माझ्या, उजळून सोपा केला. लगेच हाती प्रलय घेऊन, केलीस पुढची खेळी, मनूच्या नावेत बसून निसटला बघ तुझा बळी. तुच्छ कटाक्ष टाकलास, कालचक्र माझ्यावर सोडून, …

गाणे जीवनाचे………

जीवनाचे या एकच गाणे, न थांबता सदा चालत राहणे. सोबत कधी असेल कोणी, तेवढीच वाट वाटेल जुनी. एकट्याचाच असतो कधी प्रवास, खडतर वाटेचाच होतो आभास. कधी तरी सोबत करतो वारा, आकाशाचाच काय तो निवारा. उन पावसाची धावती सोबत, घसरून पडल्यास बघ्यांना गम्मत. लांबलचक ही एकच वाट, सरली म्हणता सरत नाही. …