Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

पुढला पाऊस

आज आपल्यासमोर एक वेगळा विरह मांडतो आहे. आयुष्याच्या शेवटल्या टप्प्यावरचा. तुम्हाला ही कविता नक्की आवडेल.
Here’s a poem about the longing of his love at old age with an uncertainty of chance to enjoy the next monsoon.

एक आठवण…….

जपलेली असते खोल मनात, तिनेच केली काळावर मात. कधीतरी आतून बाहेर येते, मनासमोर चित्र उमटते. आसू आणि हसू ची असते साठवण, अशीच असते ती एक

View More