Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

सगळेच वेडे…

या जगात सगळेच वेडे शहाणे नाही औषधा थोडे प्रत्येकाला स्वतःचं एक वेड कुणाचं फ्री कुणाचं पेड.   पैशासाठी वेडे कोणी कुणा असे सत्तेचे वेड लोकांच्या

लोकशाहीतली दडपशाही………

      नमस्कार….       सध्या दर आठवड्यात नवीन बातमी येते… अमुक चित्रपटाचे प्रदर्शन तमुक पक्षानी रोखले… तमुक चित्रपटाला अमक्या अमक्या नेत्याचा आक्षेप.. आज ह्या संघटनेनी चित्रपटातील

दुरावा

हा दुरावा का असतो प्रत्येक प्रेमात? पण एक न्याराच सुख असतं त्यात. प्रेमात बऱ्याचदा हाच सोबत असतो, दोघांना बेटा सदा वेडावत असतो. वाकोल्या बघून दोघं

View More