Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

क्षण

क्षणाक्षणाला क्षण हा सरतो
हाती केवळ भ्रम तो उरतो.
कधी भविष्यातील स्वप्नांचा
कधी भूतातील भुताचा असतो.

Related Posts

बटा
मिलन

One thought on “क्षण

Leave a Reply