कॅलीडोस्कोपच्या निमित्तानी

मित्रांनो, कोणाकोणाशी गप्पा मारताना कुठले विषय मनात काय तरंग निर्माण करतील याचा अंदाज कधीच लागत नाही. मागे असाच गप्पा मारत असताना कॅलीडोस्कोपच्या पहिल्या भागाचा धागा सापडला आणि मी लिहिता झालो. त्याबद्दलच दोन दिवसांनी आम्ही परत बोलत होतो तेव्हा पुढील काही धागे सापडत गेले आणि कॅलीडोस्कोपचा दुसरा भाग तुमच्यासमोर मांडला. पहिले दोन भाग झाले ते केवळ कल्पनेच्या बळावर.
कॅलीडोस्कोपच्या नक्षी प्रमाणेच असलेल्या आठवणी वारंवार मनावर उमटत जातात. आयुष्यात आलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या आठवणी. त्या तुमच्यासमोर मांडायची कल्पना यातूनच पुढे आली. कॅलीडोस्कोप मालिका स्वरुपात तुमच्यासमोर येण्यासाठी कारणीभूत आहेत त्या साऱ्या मित्रांना आभार मानून त्यांच्या मैत्रीचा अपमान मला करायचा नाही. पण त्यांच्या आयुष्यात असण्यानी मनाला होणारा आनंद खूप मोठा आहे इतकच आत्ता मी सांगीन.
आठवणींचा हा गोफ कुठला रंग घेऊन कधी येईल सांगता येत नाही. व्यक्तिचित्र नी म्हणता येणार. लिहीन त्या आठवणी. छोट्याश्या. मनात येतील तशा, येतील तेव्हाच्या. कॅलीडोस्कोपच्या नक्षीसारख्याच…

Leave a Reply

%d bloggers like this: