Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

गारूड देसाईंच्या “श्रीमान योगी”चं

आज वाचन प्रेरणा दिवस, मला वाचनाची पहिली प्रेरणा मिळाली ती देसाईंच्या “श्रीमान योगी” पुस्तकाने… त्याबद्दल आत्ताच थोडे लिहिले आहे. दिवसाच्या शेवटाकडे…

View More