Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

थोडे आत डोकवा

सगळीकडे विद्वेषाचे बीज पसरते आहे. जो तो दुसर्याला “याचा आपल्याला धोका आहे” अशाच नजरेने बघतोय. यावर एक अंतर्मुख करणारा उतारा.

दुर्गे दुर्दशा भारी

नैमित्यिक कारणांनी आपल्या सगळ्यांचीच दुर्ग भ्रमंती चालू असते. इच्छा असते ती रोजच्या जीवनातून कुठे लांब जाऊन काही वेगळा अनुभव घेण्याची. दोन-चार डोकी गोळा होतात, गाड्या

View More