#अणूकथा

 

सूर्य कलला, उन्हं उतरली.

दिवसाच्या मजुरीचे पैसे हाती पडले, अन् तिच्या डोळ्यासमोर भरल्यापोटी झोपलेली कच्चीबच्ची आली…..

Leave a Reply

%d bloggers like this: