गर्भित भाव

कधीही कळले नाहीत तुजला,
शब्दांमधले गर्भित भाव.
माझ्या हरेक श्वासामधूनी,
दडले आहे तुझेच नाव.

Leave a Reply

%d bloggers like this: