Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

विरहिणी…

झड पावसाची लागे,
सृष्टी आनंदाने भिजे.


सख्या तुझ्या विरहात,
तरी मन माझे भाजे.

Related Posts

2 thoughts on “विरहिणी…

Leave a Reply