विरहिणी…

झड पावसाची लागे,
सृष्टी आनंदाने भिजे.


सख्या तुझ्या विरहात,
तरी मन माझे भाजे.

You may also like

2 Comments

Leave a Reply