Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

बकुळ फुले…

चारोळी स्वरूपातील काही सुवासिक फुले आपल्यासाठी….

* गांगरलेल्या मनात एक अनामिक हुरहूर,
तिची छटाही दिसत नाही अजूनही दूर दूर.

* सये कधी तू येशील सांज सरून चालली,
पहा आली असे वाटे एक फांदी ही हलली.

* सख्या तुझ्या आठवांची मनामध्ये गर्दी झाली,
तारे मोजता मोजता सारी रातही सरली.
तुझी वाट पाहुनिया डोळे माझे रे शिणले,
एका मिठीसाठी माझे अंग अंग आसुसले.

Related Posts

Leave a Reply