Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

बकुळ फुले…

चारोळी स्वरूपातील काही सुवासिक फुले आपल्यासाठी….

* गांगरलेल्या मनात एक अनामिक हुरहूर,
तिची छटाही दिसत नाही अजूनही दूर दूर.

* सये कधी तू येशील सांज सरून चालली,
पहा आली असे वाटे एक फांदी ही हलली.

* सख्या तुझ्या आठवांची मनामध्ये गर्दी झाली,
तारे मोजता मोजता सारी रातही सरली.
तुझी वाट पाहुनिया डोळे माझे रे शिणले,
एका मिठीसाठी माझे अंग अंग आसुसले.

Related Posts

पार
शुभ्र भीती

Leave a Reply

%d bloggers like this: