Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

बंध

मन मोडणं मन जोडणं खेळ सारे शब्दांचे,

खूप नाजूक असतात बंध या साऱ्या नात्यांचे.

Related Posts

One thought on “बंध

Leave a Reply