बंध

मन मोडणं मन जोडणं खेळ सारे शब्दांचे,

खूप नाजूक असतात बंध या साऱ्या नात्यांचे.

One thought on “बंध

Leave a Reply

%d bloggers like this: