बंध

मन मोडणं मन जोडणं खेळ सारे शब्दांचे,

खूप नाजूक असतात बंध या साऱ्या नात्यांचे.

One Comment

Leave a Reply