एकंच मन…

एकंच मन, विचारांच्या गर्दीत.
वा अडकलंय, एकांताच्या मिठीत.

घेतंय भराऱ्या, आभाळाच्या उंचीत.
कधी बांधून घेतं, स्वतःलाच बेडीत.

एकंच मन, असं सैरभैर फिरतं.
कदाचित हेच त्याचं, लक्षण असतं.

You may also like

Leave a Reply