Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

एकंच मन…

एकंच मन, विचारांच्या गर्दीत.
वा अडकलंय, एकांताच्या मिठीत.

घेतंय भराऱ्या, आभाळाच्या उंचीत.
कधी बांधून घेतं, स्वतःलाच बेडीत.

एकंच मन, असं सैरभैर फिरतं.
कदाचित हेच त्याचं, लक्षण असतं.

Related Posts

पार
शुभ्र भीती

Leave a Reply

%d bloggers like this: