द्वंद

PicsArt_04-11-07.48.07.jpg

एक अथक द्वंद्व सुरू आहे माझ्या मनात,
अगदी अनादी काळापासून,
हा संघर्ष आहे तुझ्या माझ्यातला,
कळत नाहीये की तो आहे माझ्याशीच माझा.

सतत दिसून येतं डावं ऊजवं,
जणू बसलं आहे लावून स्वताच्याच पाठीला पाठ,
संवाद तोडून कुढतं कधी मनातल्या मनात.
कधी कधी जेव्हा डोळे उघडतात,
तेव्हा विचारावंसं वाटतं,
हेच द्वंद्व सुरू आहे का तुझ्याही मनात?English translation

~~~~~

There’s a tussle in my mind,
Continuing since eternity,
Tussle’s between you and me,
Or is it, me versus me?

I witness right and left
sitting back to back all the time,
Looking inward, immersed in silence.
But whenever I open my eyes,
I always wanted to ask,
Is the same tussle is troubling you?


Painting artist Snehal Ekbote.

 

Leave a Reply

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

%d bloggers like this: