अधीर मन

एक छोटीशी कविता भेटीची हुरहूर व प्रेमाची अधीरता रंगवणारी.

एकच प्रश्न

एक ताजी नवी कविता, प्रेम, विरह, आणि एकूणच आयुष्याबद्दल बोलणारी

पार

गांव चिमुकला एक चांगला, घरटी टुमदार, बाजाराच्या रस्त्यावरती आंब्याचा पार. Come to take a tour of our typical Indian village and village square life...

शुभ्र भीती

मला ना, पांढऱ्या शुभ्र कागदाची फार भीती वाटते. भीती वाटते त्यावर पेन टेकवून पहिला काळा ठिपका उमटवायची. ~~ काय म्हणताय का? मग या, ही पूर्ण…

प्रवास – A Journey

Non-stop journey is the only permanent truth about our life. Every passing moment changes our life. That change may be insignificant and minute which goes…

गजांची खिडकी

आज जी कविता तुम्हाला ऐकवणार आहे ती मला सुचली ती स्नेहल एकबोटे या माझ्या चित्रकार मैत्रिणीच्या एका चित्रावरून. ही "गजांची खिडकी" तुम्हाला कशी वाटली हे…