K for Kishore

Follow my blog with Bloglovin Kishore Kumar… Legend was born in Khandwa in the rainy month of August in Ganguly family with the name of…

आजीची गोष्ट

मी लिहिता झालो त्याचं कारण मला काहीकेल्या आजतागायत सापडलं नाहीये. गेली ६-७ वर्ष सुचेल तेव्हा सुचेल ते लिहीत गेलो. बऱ्याचदा धागा अर्धवट तुटायचा, कधी वीण…

I wish i could be like…

I wish i could be like Niraj, so great but yet so simple. Always feet touching to ground and mind flying up in sky. Even…

भटक्या…

गो. नी. दा. महाराष्ट्राच्या समस्त दुर्ग प्रेमींचे श्रद्धास्थान. या असाधारण लेखक, दुर्गप्रेमी, इतिहासकाराला माझ्याकडून सादर प्रणाम.

शांता शेळके – मराठीतली साहित्यागंगा….

आज सकाळी सकाळी बाहेर फिरत असताना वाऱ्याच्या झोताबरोबर एक कागद उडत आला आणि अंगावर पडला. काय आहे ते बघावं तरी म्हणून सहज कागद हातात धरला…