Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

आजीची गोष्ट

मी लिहिता झालो त्याचं कारण मला काहीकेल्या आजतागायत सापडलं नाहीये. गेली ६-७ वर्ष सुचेल तेव्हा सुचेल ते लिहीत गेलो. बऱ्याचदा धागा अर्धवट तुटायचा, कधी वीण

भटक्या…

गो. नी. दा. महाराष्ट्राच्या समस्त दुर्ग प्रेमींचे श्रद्धास्थान. या असाधारण लेखक, दुर्गप्रेमी, इतिहासकाराला माझ्याकडून सादर प्रणाम.

शांता शेळके – मराठीतली साहित्यागंगा….

आज सकाळी सकाळी बाहेर फिरत असताना वाऱ्याच्या झोताबरोबर एक कागद उडत आला आणि अंगावर पडला. काय आहे ते बघावं तरी म्हणून सहज कागद हातात धरला

View More