Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

सूर

कधीकधी आठवण येते त्या बंदीशींची,
त्या सुरांची ज्यात माझं मन पार बुडून गेलेलं असायचं….
There’s a music everywhere, even in relationships. How? just read this poem. Hope you will enjoy it.

O. P. Nayyar – Creator of melodies

‘FM 101.4आकाशवाणीचे हे नाशिक केंद्र आहे, रात्रीचे ठीक ९-३० वाजलेत, थोड्याच वेळात प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम.’ (FM 101.4, this is Nasik station

View More