Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

माँटुकले दिवस : छोट्या – मोठ्याची निखळ मैत्री

कित्येक वेळा म्हटलं जातं आयुष्य आनंदात जगायचं असेल तर आपल्यातलं लहान मुल कायम जाग ठेवावं. पण रोजच्या ऑफिसच्या कटकटी, कामाचे ताणताणाव, आजूबाजूला घडणाऱ्या, मनाला त्रासदायक

View More