मैत्री आणि प्रेम

एखादी व्यक्ती नेहमीच भेटाविशी वाटते ती मात्र दर वेळी वाट पाहायला लावते. प्रेमात हे असंच चालत राहत सगळीकडे असं सेम सेम असतं. मध्यान रातीला आवाज