सब कुच चलता है

स्वर्गस्थ पुण्यात्मे रोज अश्रू ढाळत आहेत प्रिय मातृभूमीची दैना बघून अस्वस्थ आहेत, पण इथे आम्हाला आज 'देशसे क्या लेनादेना है' फक्त आमचा खिसा भर 'यहा...

खादाड कुंपण

कुंपणच शेत खातंय, अन साळसूद आव आणतंय, खाल्लेलं शेत मात्र, ओठांवर स्पष्ट दिसतंय. एक शेत खाऊन संपलं, कुंपण मग सफरीला लागलं, जिथे नवं शेत दिसतंय,...