सब कुच चलता है

स्वर्गस्थ पुण्यात्मे रोज अश्रू ढाळत आहेत प्रिय मातृभूमीची दैना बघून अस्वस्थ आहेत, पण इथे आम्हाला आज 'देशसे क्या लेनादेना है' फक्त आमचा खिसा भर 'यहा सबकुछ चलता है' कुठल्याही क्षुल्लक गोष्टीची इथे ब्रेकिंग न्यूज होते मुंबई मे बडा भूचाल ही बातमी खाली स्क्रोल होते, कशात काही नसतं हो 'हमको सिर्फ TRP बढाना है' फक्त आमचा... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑