Grandma’s alluring recipe

Someday, I want to recreate my grandma's perfect recipe. Whenever she whooped one of this one, she made it looked easy, and yet I fail…

नदीसाठी नादखुळा असलेल्या एका नदीष्टाची गोष्ट

आपण रोज नदीवर पोहायला जातो, गेलो नाही तर आपली तगमग होते. आपली नदीशी नाळ जोडलेली आहे म्हणजे नक्की काय? नदीबद्दल इतकी ओढ का आहे? नदीचे…

या तळ्याच्या खोल गर्भी

मनात खोलवर भावनांचे कल्लोळ उसळत असतात, पण वर दिसतो तो शांत मुखवटा. अगदी या तळ्यासारखा. हिच भावना या कवितेतून आपल्यासमोर मांडतो आहे.

Charming Spell of Desai’s “Shriman Yogi”

Ranjeet Desai's श्रीमान योगी has a grate impact on me and got me hooked to the reading habit and kept me surrounded by books. This…

Very Moving Tale of Partition – The Map & The Scissors

Does partition of India intrigues you? If yes, then you are in for a great story here. Amit Majumdar has done a great job of…

गारूड देसाईंच्या “श्रीमान योगी”चं

आज वाचन प्रेरणा दिवस, मला वाचनाची पहिली प्रेरणा मिळाली ती देसाईंच्या "श्रीमान योगी" पुस्तकाने... त्याबद्दल आत्ताच थोडे लिहिले आहे. दिवसाच्या शेवटाकडे...