हाक…

कधीतरी पसारा आवरताना लागते हाती एक गाडी, तुझा हट्ट पुरवताना मी मात्र झाले होती वेडी. तुझं वाढतं वय घेऊन गेलं तुझा हट्ट, अजूनपण वाटतं येऊन