पाउस आणि तो,

पावसाची पहिली सर येताच आठवते तुझे हसू,, जवळ तू नाहीस बघून डोळ्यात दाटतात आसू…. —-|||—- बाहेर लागलीये पावसाची झड, उसंत नाही कायम झरझर. संध्येच्या या धुंद एकांतात, मनात बरसतेय आठवांची सर. —-|||—- कुंद धुंद एकांत हा, विरहाचा सोबती, गुलाबी थंड वर अन, एकटा मी एकांती. —-|||—-