बटा

This quatrain is about the beauty of flowy hair of love interest. ~~~ येती बटा भाळावरी लाटा जशा त्या सागरी खेचूनी मज ओढती नावेपरी त्या अंतरी

पावसाळ्याचे स्वागत

Welcoming monsoon with words is always feel good thing... for this monsoon these lines come to my mind, तप्त झाल्या या पृथेला, ओढ होती काळीमेची, काहिली झाली जगाची, आस लागे पावसाची, त्रासलेले जीव सारे, तत्क्षणी आनंदले, ज्या क्षणी क्षितीजावरी ते, कृष्णमेघ दाटले.....

मिलन

शुभ्र उन्हाचे तुजला कोंदण, रात्र काजळी माझे मी पण, तिन्हीसांजेच्या भगव्या रंगी, तुझे नी माझे झाले मिलन....

क्षण

क्षणाक्षणाला क्षण हा सरतो हाती केवळ भ्रम तो उरतो. कधी भविष्यातील स्वप्नांचा कधी भूतातील भुताचा असतो.

पल

हम बैठे है मश्घुल आने पलोके ख्वाब मे, भूल जाते है हम के कोई एक पल हातसे छूटा है

जहांकी रीत

इस जहांकी रीत कितनी बेगानी मगर है तो ये बहोतही पुरानी कूच बोलू तो सब कहे चूप हो जा, खामोश को पुछे उसकी कहानी ...

नाते जुळले मैत्रीचे चुकूनही विटत नाही मउसुत धागे रेशमाचे घट्ट वीण सुटत नाही.

मुग्ध

ओठांवरती हसू तुझिया, नयनांमधुनी सोडशी बाण, वाऱ्यावरती केस नाचती, बघता तुजला नुरते भान....

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑