बटा

This quatrain is about the beauty of flowy hair of love interest. ~~~ येती बटा भाळावरी लाटा जशा त्या सागरी खेचूनी मज ओढती नावेपरी त्या अंतरी

पावसाळ्याचे स्वागत

Welcoming monsoon with words is always feel good thing... for this monsoon these lines come to my mind, तप्त झाल्या या पृथेला, ओढ होती काळीमेची, काहिली झाली जगाची, आस लागे पावसाची, त्रासलेले जीव सारे, तत्क्षणी आनंदले, ज्या क्षणी क्षितीजावरी ते, कृष्णमेघ दाटले.....

मिलन

शुभ्र उन्हाचे तुजला कोंदण, रात्र काजळी माझे मी पण, तिन्हीसांजेच्या भगव्या रंगी, तुझे नी माझे झाले मिलन....

क्षण

क्षणाक्षणाला क्षण हा सरतो हाती केवळ भ्रम तो उरतो. कधी भविष्यातील स्वप्नांचा कधी भूतातील भुताचा असतो.

पल

हम बैठे है मश्घुल आने पलोके ख्वाब मे, भूल जाते है हम के कोई एक पल हातसे छूटा है

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other